فعالیت این سایت مطابق قوانین کشور میباشد

دانلود آهنگ پویا شاه من

نویسنده: مدیر

پویا شاه من

دانلود آهنگ جدید پویا به نام شاه من دیوانه به فرزانه برسد از این خانه به آن خانه برسد

دانلود آهنگ پویا شاه من

متن اهنگ شاه من پویا

شاه دل من تسلیم تو من شاهانه بکش شاهانه بزن

که این تشنه به پیمانه برسد که دیوانه به می خانه برسد

شاه منو نفس خوش من ماه منو حوس خوش من

هر شب شب غزل منو تر که دیوانه به دیوانه برسد

که از بوسه به می خانه برسد گفتم پی غم تو نروم

دانلود آهنگ پویا شاه من

رفتم پی خودمو پی غم مست از تو و همه ی تو شدم

که دیوانه به فرزانه برسد از این خانه به آن خانه برسد

جان منو تپش دل من من بی هوای تو چه کنم آنجا که میکشد غم تو

دور از دوای تو چه کنم شاه منو نفس خوش من

اهنگ پویا شاه من

۳۱ شهریور ۱۴۰۲
نظرات